Khoir, A. ., A. R. G. . Hasibuan, N. Nafi’ah, I. Nurazizah, A. S. . Syaharoh, and A. A. . Ramadhani. “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Melalui Pembelajaran Active Learning Di SMAN 3 Kota Bekasi”. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, vol. 9, no. 1, Feb. 2024, pp. 381-9, doi:10.29303/jipp.v9i1.1903.