Jannati, J., M. . Habibi, I. M. S. Astawa, and I. N. . Suarta. “Pengaruh Penggunaan Puzzle Geometri Terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Negeri 1 Labuapi”. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, vol. 9, no. 1, Feb. 2024, pp. 392-8, doi:10.29303/jipp.v9i1.2078.