(1)
Handriani, H.; Zulkifli, L. .; Rasmi, D. A. C. .; Sukarso, A. . Profil Pemahaman Konsep Pandemi Covid-19 Pada Siswa Di SMA Negeri 1 Gerung. JIPP 2023, 8, 192-198.