(1)
Suryatni, S.; Ermiana, I. .; Affandi, L. H. . Analisis Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Di Masa Pandemi Covid-19 Peserta Didik Kelas IV SDN 1 Wanasaba Lauk Tahun Pelajaran 2021/2022. JIPP 2023, 8, 294-304.