(1)
Nasimuddin, N.; Hasani, M. Z. .; Muhammad, M. Kedudukan Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. JIPP 2024, 9, 1356-1364.