[1]
H. Handriani, L. . Zulkifli, D. A. C. . Rasmi, and A. . Sukarso, “Profil Pemahaman Konsep Pandemi Covid-19 Pada Siswa di SMA Negeri 1 Gerung”, JIPP, vol. 8, no. 1, pp. 192–198, Feb. 2023.