[1]
W. Widianti, J. . Rokhmat, and A. . Doyan, “Uji Kelayakan Perangkat Pembelajaran Model Generatif Berbantuan Video Simulaasi Fluida Dinamis untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Peserta Didik”, JIPP, vol. 8, no. 1, pp. 87–92, Jan. 2023.