[1]
E. F. Aryzona, A. Asrin, and M. . Syazali, “Analisis Kompetensi Guru dan Desain Pembelajaran dalam Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Sesuai Kurikulum Merdeka SD Negeri 1 Jantuk Tahun Pelajaran 2022-2023”, JIPP, vol. 8, no. 1, pp. 424–432, Feb. 2023.