[1]
S. Suryatni, I. . Ermiana, and L. H. . Affandi, “Analisis Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di Masa Pandemi Covid-19 Peserta Didik Kelas IV SDN 1 Wanasaba Lauk Tahun Pelajaran 2021/2022 ”, JIPP, vol. 8, no. 1, pp. 294–304, Feb. 2023.