Handriani, H., L. . Zulkifli, D. A. C. . Rasmi, and A. . Sukarso. “Profil Pemahaman Konsep Pandemi Covid-19 Pada Siswa Di SMA Negeri 1 Gerung”. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, vol. 8, no. 1, Feb. 2023, pp. 192-8, doi:10.29303/jipp.v8i1.1080.