1.
Widianti W, Rokhmat J, Doyan A. Uji Kelayakan Perangkat Pembelajaran Model Generatif Berbantuan Video Simulaasi Fluida Dinamis untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Peserta Didik. JIPP [Internet]. 2023Jan.30 [cited 2024May28];8(1):87-92. Available from: https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/1139