1.
Nasimuddin N, Hasani MZ, Muhammad M. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. JIPP [Internet]. 2024May28 [cited 2024Jul.20];9(2):1356-64. Available from: https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/2142